• Geleneksel Müziklerimizin Çağdaş Müzik Teknikleri ve Müzikolojideki Yeri, III. Türk Musikisi Sempozyumu, İstanbul, 21 Nisan 1987. “Müzik Yazıları” kitabında yayımlandı, Ankara, 2007.

• Devlet Müzik Kurumlarında Eskiyen, Yetersiz Yapılanma, Uluslararası İzmir Müzik Sempozyumu, İzmir, Ekim 1998. “Müzik Yazıları” kitabında yayımlandı, Ankara, 2007.

• Avrupa Müzik Kültürü ve Türkiye, özel çalışma, “Müzik Yazıları" kitabında yayımlandı, Ankara, 2007. 

• Müzik Eleştirisi, Türkiye’de Eleştiri ve Deneme Sempozyumu, Ankara, 22 Kasım 2001. “Müzik Yazıları” kitabında yayımlandı, Ankara, 2007.

• Türkiye’de Müzik Eleştirisi, 21. Yüzyılın Başında Türkiye’de Müzik Sempozyumu, Ankara, 15 Mart 2002. “Müzik Yazıları” kitabında yayımlandı, Ankara, 2007.  

• Çağdaş Türk Besteciler ve Stilleri, 5. Türk Kültürü Kongresi, Ankara, Mayıs 2003. Kongre kitabında yayımlandı, Ankara, 2003.

• Türkiye’de Müzik Eğitimi Kurumlarına Genel Bir Bakış, Uluslararası Müzik Kongresi, İstanbul, 31 Mayıs 2006. “Müzik Yazıları” kitabında yayımlandı, Ankara, 2007.

• Açış Konuşması, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) Konferansı, Antalya, 25 Nisan 2008. EFA’nın web sitesinde yer aldı, Nisan, 2008.

• Akses’in İnsan Yönü Üzerine Kıyıdan, Küçük bir Deneme, Türk Beşleri’nden bestecimiz Necil Kâzım Akses’in 100. doğum yıldönümü dolayısıyla Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen oturumlar, İzmit, 5 Mayıs 2008. Yazılar, etkinlik öncesi bir kitapta toplanarak yayımlandı, İstanbul, Mayıs, 2008.

• Aydınlanmanın Bestecisi: BEETHOVEN, Cumhuriyet gazetesinde “Dizi” başlığı altında 8, 9, 10, 11 Nisan 2008 günlerinde tam sayfa olarak  yayımlandı.

(Ayrıca çok sayıda konferans, yuvarlak masa etkinliği; gazete ve dergilerde yayımlanmış olan ve yaklaşık 50’si “Müzik Yazıları” kitabına alınan 300 dolayında müzik yazısı; radyo ve TV programlarında müzik veya edebiyat üzerine konuşmalar. Çok sayıda düşünce yazısı, edebiyata ilişkin konularda eleştiriler, denemeler).
 
     
  | 2008© Ahmet Say |
| Site Danışmanı:Kemal Çifçi |