Büyük Görmek İçin Üstüne Tıklayınız.

 

The MUSIC MAKERS in TURKEY
Müzik Ansiklopedisi Yayınları

  
Ahmet Say’ın yazdığı, 336 sayfadan oluşan, ciltli, tamamı 4 renkli, kuşe kâğıda basılmış olan bu İngilizce kitap, Türkiye’nin müzik sanatındaki varlığını sergilemek amacıyla Kültür Bakanlı-ğı’nın isteği üzerine dış tanıtım için Müzik Ansiklopedisi Yayınları tarafından 1995 yılında Ankara’da basılmıştır (ISBN 975-7436-19-4)

   Yirmi bölümü içeren kitapta yer alan bölüm başlıkları şöyledir: Uygarlıkların Beşiği Anadolu; Türkiye’de Müzik; Batılıların Gözüyle Osmanlı Müziği; Türk Müziğinin Avrupa Müziği Üzerindeki Etkileri; Avrupa Müziğinin Türk Müziği Üzerindeki Etkileri; Kemal İlerici’nin “Türk Müziği” Üzerine Yazdığı Kitabın Kısa Bir Tanıtımı; Kemal İlerici’nin Armonik Sistemi; Besteciler; Opera; Bale; Orkestralar; Orkestra Şefleri; Oda Müziği; Solistler; Korolar ve Koro Yönetmen-leri; Askeri Müzik; Geleneksel Müzik; Müzik Eğitimi; Müzikologlar ve Müzik Eleştirmenleri; Vakıflar, Uluslararası Festivaller, Başlıca Müzik Dernekleri.

Kitabın baskısı tükenmiştir.

 
     
  | 2008© Ahmet Say |
| Site Danışmanı:Kemal Çifçi |