Büyük Görmek İçin Üstüne Tıklayınız. 

MÜZİĞİN KİTABI
Müzik Ansiklopedisi Yayınları

  
Ahmet Say’ın yazdığı, 280 sayfadan oluşan, iplik dikişli, sıvama kapaklı ciltli, kalın ithal kâğıda basılı bu kitap, Müzik Ansiklope-disi Yayınları tarafından 2001 yılında Ankara’da yayımlanmış, 2. basımı 2002’de ve 3. basımı 2006’da aynı kentte gerçekleşmiştir (ISBN 975-7436-27-5). “Müziğin Kitabı”nın boyutları, “büyük boy kitap” olarak bilinen 17.5 X 24.5 santimdir. Tam anlamıyla bir “Müzik teorisi” kitabı olan eseri yazar şöyle tanıtmıştır:

  Bu kitap, müzik bilgisi içinde yer alan temel konuları öğrenme-nin kolay ve zevkli olduğunu göstermek için yazıldı. Kitabın “kimler için” yazıldığına gelince… Çocuk ya da yetişkin, bütün müzikçiler için! Müziğe ilgi duyan herkes için…

   Aslında müzik öğrencileri için bir “ders kitabı”dır elinizdeki. Ama müzik, sıradan bir “ders” değildir, öncelikle “sevgi”dir. 

   Sadece profesyoneller değil, amatör müzikçiler de sever müzi-ği. Bu sanata ilgi duyan dinleyiciler de… Müzik sevgisini derinleş-tirmek için, onun temel bilgilerine eğilmek gerekmez mi? Profesyonel bir müzikçiden tutun, herhangi bir müziksevere kadar herkes aradığını bulacaktır “Müziğin Kitabı”nda.

   Bölüm başlıkları şöyledir: Doğanın Sesleri, Müziğin Sesleri; Müzik Nedir, Nasıl Bir Sanattır; Nota Bilgisi; Perdeler, Aralıklar, Diziler; Tonalite; Müziğin Üç Öğesi; Armoni Nedir; Kontrpuan Nedir; Müzik Biçimleri; Solo Şarkı ve Koro; Çalgılar; Orkestra, Orkestra Şefi; Çalgı Toplulukları; Müzik Türleri; Terimler ve Kavramlar; Kaynakça; Dizin. Kitapta ayrıca ele alınan müzik konusuyla ilgili 60 karikatüre yer verilmiştir. 

   Ahmet Say kitabına “Plak Dolabı İçin Öneriler” başlığı altında, halk müziği, geleneksel sanat müziği, uluslararası sanat müziği, caz müziği ve pop müzik türlerindeki başlıca kayıtların isimlerini liste halinde önermiştir.

Yayınevi satışlarında %25 indirim uygulanır. Gönderme masrafı olan kargo bedeli, yayınevi tarafından ödenir.

   
 
 
  | 2008© Ahmet Say |
| Site Danışmanı:Kemal Çifçi |