Büyük Görmek İçin Üstüne Tıklayınız.

 

MÜZİK SÖZLÜĞÜ
Müzik Ansiklopedisi Yayınları

  
Ahmet Say’ın yazdığı, 600 sayfadan oluşan, iplik dikişli, sıvama kapaklı, birinci hamur kâğıda basılı bu ciltli eserin ilk basımı 2002 yılında Ankara’da Müzik Ansiklopedisi Yayınları tarafından, 2. basımı 2005’te yine Ankara’da aynı yayınevi tarafından gerçekleştirilmiştir (ISBN 975-7436-29-1). “Büyük boy kitap” olarak nitelenen Müzik Sözlüğü’nün boyutları 17.5 X 24.5 santimdir.

   Müziğin bütün bilgi dallarını içeren alfabetik sıralama içindeki bu terimler sözlüğü, dünyanın en gelişkin müzik sözlüklerinden yararlanarak hazırlanmıştır. Ahmet Say kitabını şu sözlerle tanıtır:

  Öyle görünüyor ki sorun, yalnızca müzik sözlüğü alanındaki eksikliğimiz değildir. Sorun, bilim ve sanat dallarının her birinde yetkin Türkçe sözlükler hazırlama görevinin, ulusal kültürümüzü pekiştireceğini anlamakta düğümlenmektedir. Sözlükler, ulusal kültürün zenginliğini sergileyen birer göstergedir.

   Avrupa müziği geleneğinden gelen bir toplum olmadığımız için, hem batı müziği terimlerini hem geleneksel müziklerimizi içeren bir müzik sözlüğünün işlevi daha da önem kazanmaktadır. Uluslararası müzik terimlerini aydınlatmak ve kendi dilimizde yayımlamak gibi öncelikli bir görev karşısındayız. Aslında bütün kültür dillerinin sözlüklerinde yapılan budur: Uluslararası terimler için anadilde tanımlar üretmek, açıklamalar yapmak, terim ya da kavrama ışık tutarak ulusal kültürde özümlenmesini sağlamak ve böylece uluslararası müzik kültürünün içinde yer almak.

   Bu tür kapsamlı sözlüklerin ağırlıklı konularını müzik teorisi, çalgılar, müzik formları ve onlarla bağlantısı bakımından müzik tarihi ve müzikoloji terimleri oluşturur. Özellikle son 30 yıldan başlayarak Avrupa ülkelerinin sözlüklerinde geleneksel ve popüler müzik türleriyle ilgili terimlere de yer verilmektedir. Söz konusu çağdaş yaklaşım bu sözlükte de uygulanmıştır. Amaç, her düzeyden müzikçinin genel sözlük ihtiyacını karşılamak olduğu için, profesyonel müzikçi kadrolardan amatörlere, müzik öğretmenlerinden müzik öğrencilerine, bestecilerden seslendirici-lere kadar uzanan geniş bir yelpazenin beklentileri dikkate alınmıştır. Aydınlarımızın, özellikle müziksever çevrelerin de bu tür bir temel başvuru kaynağına duyduğu gereksinim yanıtlanmış olmaktadır.

Yayınevi satışlarında %25 indirim uygulanır
. Gönderme masrafı olan kargo bedeli, yayınevi tarafından ödenir.

   
 
 
  | 2008© Ahmet Say |
| Site Danışmanı:Kemal Çifçi |