Büyük Görmek İçin Üstüne Tıklayınız.


 

 

 

 

 

 

 


 

MÜZİK ANSİKLOPEDİSİ (3 Cilt)
Müzik Ansiklopedisi Yayınları

  
Ahmet Say’ın yazdığı 3 cilt ve toplam 2071 sayfadan oluşan, birinci hamur kâğıda basılı, iplik dikişli, sıvama kapaklı ciltleriyle şık bir görünümü olan müzik ansiklopedisi seti, yaklaşık 10,000 müzik maddesini ve yaklaşık 3,000 resmi içerir. Alfabetik sıralama içindeki eserin ilk basımı, Müzik Ansiklopedisi Yayınları tarafından 2005 yılında Ankara’da gerçekleştirilmiştir (ISBN 975-7436-31-3). Müzik Ansiklopedisi, “Büyük boy” olarak nitelenen 17.5 X 24.5 santim boyutlarındadır.

   Müziğin bütün bilgi dallarını içeren ansiklopedi, klasik müzik, opera, bale, caz, pop, geleneksel sanat müziğimiz, halk müziğimiz, müzik eğitimi, ülkeler ve müzik kültürleri gibi alanların her çeşit ayrıntısını kapsamakta, besteciler, yorumcular, eserler, çalgılar ve kavramlar da geniş biçimde tanıtılmaktadır. Ahmet Say bu üç ciltlik çalışmayı hazırlarken Avrupa’nın birçok ülkesinde yaygın biçimde kullanılan ansiklopedileri model aldığını belirtmiş, oğlu Fazıl Say’a adadığı eserini şöyle tanıtmıştır:

   Avrupa ülkelerinde yayımlanan ansiklopedilerin kapsam açısından hepsi, uluslararası standart bilgilerin belirlediği ortak özellikler, benzerlikler taşır. Dolayısıyla içerikleri yol göstericidir. Öte yandan her ülke, ansiklopedide kendi müzik kültürünü vurgulamayı, kendi müzikal varlığını tanıtmayı amaçlamıştır. Ansiklopedimizde bu yaklaşım genişletilerek uygulanmıştır. Bizim müzik kültürümüz, geleneksel müzik türlerini yakın döneme kadar yaşatan zengin etnomüzikolojik gereçler sergiler. Halk müziğimi-ze ve geleneksel sanat müziğimize genişçe yer verilmesinin kaynağında, hem müzikal varlığımızı öne çıkarma hem araştırma alanı olarak müzikolojinin bütün müzik türlerini eşit sayan ana ilkesini uygulama kavrayışı vardır.

   Hazırlanmasını bütünüyle üstlendiğim bu çalışmada, geleneksel sanat müziğimizle ilgili makâm, usûl, form, kavram ve terimlerle ilgili maddeleri, Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü öğretim üyelerinden etnomüzikolog dostum  Günay Günaydın’ın yazmasını diledim. Halkbilim alanında ise yüreklice davranıp eski bir amatör folklorcu olarak kendimi görevlendirdim. Cumhuriyet döneminde geliştirdiğimiz çağdaş müzik alanında ise daha önce yayımladığım kitaplarımdan yaptığım alıntılarla yetinmedim, müzikçi kadrolarımız hakkındaki bilgileri kendilerinden sağlama yolunu tuttum.

   Üç ciltten oluşan müzik ansiklopedisinin orijinal ambalajıyla gönderilir 
yayınevi satışlarında %25 indirim uygulanır. Gönderme masrafı olan kargo bedeli, yayınevi tarafından ödenir.

   
 
 
  | 2008© Ahmet Say |
| Site Danışmanı:Kemal Çifçi |