Büyük Görmek İçin Üstüne Tıklayınız.

 

TÜRKİYE’NİN MÜZİK ATLASI
Borusan Kültür Sanat Yayınları


  
Ahmet Say’ın  yazdığı ve Borusan Kültür Sanat Yayınları tarafın-dan 1998 yılında İstanbul’da yayımlanan, 336 sayfadan oluşan, ciltli, tamamı renkli, kuşe kâğıda basılmış olan bu eser, “The Music Makers in Turkey” adlı İngilizce kitabın Türkçe basımıdır (ISBN 975-6866-00-4). Ahmet Say, kitabını şöyle tanıtmıştır:

   Cumhuriyetin yetmiş beş yıllık döneminde, müzik sanatının gelişimini belgeleyen haritalarla bir “atlas” oluşturulamaz mı? Bes-tecilerimizden ve onların binlerce eserinin dökümünden başlayan ilk haritayı, opera ve bale kurumlarımız ve onlarda yer alan şan ve çalgı sanatçılarımız dansçılarımız, senfoni orkestralarımız ve şefle-rimiz, oda müziği topluluklarımız, solistlerimiz, korolar ve koro yönetmenlerimiz, bandolarımız, geleneksel müzik birimlerimiz, eğitim kurumlarımız, eleştirmen ve müzikologlarımız, festivallerimiz ve onları düzenleyen vakıflarımız, derneklerimiz ve müzik merkez-leri izlemektedir. İki bini aşkın müzikçi ve müzik topluluğumuzun yaratı alanlarını yansıtan bu haritalar, aslında “iklim” ya da “bitki örtüsü” haritalarıdır: Bizim “iklimimiz” ve bizim “bitki örtümüz”.

   Kitaptaki bilgiler 7 yıl sonra yeniden ele alınarak geliştirilmiş ve güncellenmiş, Ahmet Say’ın 2005 yılında yayımlanan 3 ciltlik Müzik Ansiklopedisi’nde alfabetik sıralama içinde yer almıştır.

 
     
  | 2008© Ahmet Say |
| Site Danışmanı:Kemal Çifçi |